Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động năm học 2021 - 2022

 

Ngày 21/10, Trường THCS Tân Dương tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm học 2021 – 2022. Đến dự có đồng Nguyễn Xuân Mạnh, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch UBND xã Tân Dương; Lãnh đạo Trạm xã và 2 cấp học Tiểu Học, Mầm Non; cùng toàn thể cán bộ  viên chức, người lao động trong nhà trường.

 

Trong năm học 2020 – 2021 Trường THCS Tân Dương  đã đoàn kết, tập trung trí tuệ sự nhiệt tình trong thực hiện nhiệm vụ. Giữ vững vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động. Công tác thăm hỏi động viên luôn kịp thời. Chất lượng học tập của học sinh luôn được nâng lên. Các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ thể dục thể thao tham gia sôi nổi, nhiệt tình. Vận động tuyên truyền tới toàn cán bộ, viên chức và học sinh tham gia tốt các hoạt động từ thiện, nhân đạo và công tác xã hội. Tại hội nghị đã thông qua báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2020 - 2021, chương trình hoạt động năm học 2021 -2022; báo cáo thu, chi tài chính năm học  2020 - 2021; tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2020 - 2021, Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2021 - 2022.
          Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức nhà trường, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.
          Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Mạnh , Phó Bí thư Thường trực,  Chủ tịch UBND xã  đánh giá cao tính chủ động, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của nhà trường trong chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động theo đúng kế hoạch của huyện Phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ; vai trò giám sát của Công đoàn, ban thanh tra nhân dân, đoàn thanh niên và viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị viên chức người lao động và quy chế dân chủ cơ sở; cán bộ viên chức gương mẫu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Nghiên cứu xây dựng phương án, đề án nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện; thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động nhà trường; Thường xuyên, chủ động, thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở. 
          Tại hội nghị đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ trong năm học 2021 - 2022.

Một số hình ảnh của buổi hội nghị 

BGH và Công đoàn ký quy chế thực hiện nhiệm vụ năm học