LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 30 (Từ 28/3/2022 đến 2/4/2022)

Lớp trực tuần: 6A   - GV trực tuần Nguyễn Thị Lịch

 LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 30 (Từ 28/3/2022 đến 2/4/2022) 
 Lớp trực tuần: 6A   - GV trực tuần Nguyễn Thị Lịch 
    
Thứ, ngày, thángNỘI DUNG CÔNG VIỆCTRỰC LÃNH ĐẠO
SÁNGCHIỀU
Thứ haiToàn trường dạy và học trực tiếp theo TKBDạy và học theo lịch buổi chiềuVượng 
28/3/2022Tiết 5 họp Chuyên môn  
    
Thứ baToàn trường dạy và học trực tiếp theo TKBDạy và học theo lịch buổi chiềuKhánh
29/3/2022Đồng chí Khánh đi coi thi HSG tỉnh tại TPTN 
  
Thứ tưToàn trường dạy và học trực tiếp theo TKBDạy và học theo lịch buổi chiềuVượng 
30/3/2022  
  
Thứ nămToàn trường dạy và học trực tiếp theo TKBDạy và học theo lịch buổi chiềuKhánh
31/3/2022  
  
Thứ sáuToàn trường dạy và học trực tiếp theo TKBDạy và học theo lịch buổi chiềuVượng 
1/4/2022Họp giao ban cuối tuần 
  
Thứ bảyToàn trường dạy và học trực tiếp theo TKBDạy và học theo lịch buổi chiềuKhánh
2/4/2022  
  
    
Nơi nhận; HIỆU TRƯỞNG 
CBGV,NV và HS toàn trường;  
Đăng Website trường;  
Lưu VT.   
    
  Hoàng Thị Vượng