Tham gia triển lãm tranh “Thiếu nhi Thái Nguyên tự hào quê hương - Gửi trao tri thức"

Thực hiện công văn số 05-CV/HĐĐ ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Đội huyện Định Hóa về việc tham gia triển lãm tranh “Thiếu nhi Thái Nguyên tự hào quê hương - Gửi trao tri thức” chào mừng kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên (04/11/1831 – 04/11/2021). Nhằm phát huy khả năng sáng tạo, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước cho thiếu nhi; lan tỏa những câu chuyện đẹp, những việc làm ý nghĩa san sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch Covid - 19, Liên đội trường THCS Tân Dương đã triển khai và tổ chức cho các em nhi đồng, đội viên tham gia... Dưới đây là 1 số hình ảnh: